Mättat mättar inte mest

De energigivande näringsämnen, det vill säga protein, fett och kolhydrater, bidrar alla till att vi känner oss mätta. Mättnad är en komplex känsla och som påverkas av hormoner och signalämnen som frisätts av de näringsämnen vi äter. Olika näringsämnen frisätter olika hormoner i olika mängder, vilket gör att de påverkar den upplevda mättnaden på olika sätt.

Mättnad från protein känns till exempel inte likadan som mättnad från kolhydrater och fett. Fett ger alltså en särskild typ av mättnad, men mättar olika typer av fett olika mycket? För att undersöka det gav en grupp nederländska forskare en försöksgrupp olika typer av fett genom en slang direkt ner i tunntarmen. Detta eftersom man inte ville att smak och andra störande faktorer skulle påverka den upplevda mättnaden. Resultatet visade att omättade fetter mättade bäst.

Effect of fat saturation on satiety, hormone release, and food intake.

Martin Brunnberg

Filosofie Magister Nutrition

Rulla till toppen