Omega-3 för hörseln

Omega-3 har betydelse för många hälsoaspekter och nu kommer rön som tyder på att det även behövs för hörseln.

Omega-3 för hörseln Läs mer »