BMI – ett bra sätt att mäta övervikt?

Hur bra är egentligen BMI som mått på övervikt?

BMI – ett bra sätt att mäta övervikt? Läs mer »