BMI – ett bra sätt att mäta övervikt?

BMI (Body Mass Index) är ett populärt sätt att mäta övervikt. Det beror förstås främst på att en BMI-mätning är väldigt enkel, men också på att kostnaden är minimal. BMI räknar man ut genom att dividera kroppsvikten i kg med längden i meter i kvadrat.

Det BMI egentligen visar är hur pass tung man är i förhållande till kroppsvikten. Ett BMI över 25 visar på övervikt. Kritikerna mot denna metod menar att den är svår att tillämpa på individer eftersom den inte gör skillnad på muskler och fett. En muskulös person kan därmed felaktigt bli klassad som överviktig. Å andra sidan är det få metoder som är enklare och billigare.

Men hur pass väl korrelerar då BMI med kroppsfett? Få undersökningar har jämfört BMI med nya metoder, men en studie jämförde BMI med moderna och kostsamma och mycket exakta analysmetoder. Resultatet visade att BMI var ett bra sätt att mäta kroppssammansättning i försöksgruppen, men de individuella variationerna var ibland stora. Slutsatsen blir att BMI fungerar bra för att mäta övervikt i stora grupper, men mindre bra på individnivå.

Martin Brunnberg

Filosofie Magister Nutrition

Rulla till toppen