Kroppsfett ger längre liv

Det finns mycket som talar för att ett högt kroppsfett ökar risken för många typer av ohälsa. Men det sambandet är inte lika självklart hos äldre.

I en studie på kvinnor +75 år såg man faktiskt det omvända; dödligheten ökar bland kvinnor som hade ett BMI på 24,6 eller lägre. Ett BMI-värde på 24,6 är precis under gränsen för övervikt som ligger på 25.

Frågan kvarstår dock om kroppsfett verkligen är en markör för god hälsa. Lågt kroppsfett kan också vara en markör för sjuklighet som i sin tur ofta ger aptitlöshet och låg kroppsvikt.

Martin Brunnberg

Filosofie Magister Nutrition

Rulla till toppen