Rött vin för formen?

Resveratrol är en så kallad polyfenol och ingår därmed i samma grupp som antioxidanterna i blåbär, hallon och svarta vinbär. Eftersom den räknas som en antioxidant skyddar den oss mot skadliga ämnen och har, åtminstone i teorin, en skyddande effekt på våra kroppar.
I naturen har ämnet många viktiga uppgifter och en viktig sådan är att skydda växter från angrepp av virus, bakterier och svampar. När vi sedan konsumerar mat som innehåller resveratrol skulle den bakterie- och svampdödande effekten kunna komma oss till godo.

Resveratrol och infektioner

De infektionsbekämpande egenskaperna är väl studerade i cellkulturer, men även till viss del på försöksdjur. Där har man sätt en infektionsbekämpande aktivitet mot ett vitt spann av infektionsalstrare som helicobakter pylori (ger magsår), stafylokocker, toxoplasma, influensa och MERS-coronavirus (1).
Ska man då äta en dunderkur med resveratrol om man är sjuk? Nej, det verkar inte vara någon idé eftersom extremt stora doser istället verkar ha en hämmande effekt på immunförsvaret. Av den anledningen brukar man benämna resveratrol som ett immunomodellerande ämne. Det kan alltså både stimulera och dämpa immunförsvaret beroende på hur mycket man äter.

Resveratrol och kroppssammansättning

Resveratrol har rönt en del uppmärksamhet som ett hjälpmedel för viktminskning. Åtskilliga djurstudier har visat positiva effekter på kroppssammansättning. Dock verkar det krävas ett matintag som ger negativ energibalans för att skillnaderna ska bli tydliga, men kanske det kan vara en hjälp på vägen för den som vill minska i kroppsfett?
Dessutom finns studier som tyder på att det kan ge muskeltillväxt i samband med träning (5). Dessa studier är utförda på djur och doseringen har varit hög, men dessa rön har motiverat många att ta ett extra tillskott i hopp om att lättare kunna bygga muskler.

Övriga hälsoeffekter

Resveratrol har också kopplats till skyddseffekter på lever (5) och njurar (6), men detta avser studier utförda på försöksdjur. I en studie på kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) såg man att reseveratrol minskade testosteronvärdena avsevärt, vilket är positivt för denna patientgrupp (7).
Dessutom verkar resveratrol motverka åderförfettning genom att minska skadligt kolesterol i blodet, men också genom att motverka inflammationer i kärlväggarna (8). Det finns till och med studier som visar på anti-ageing-effekter av resveratrol.
Ett antal studier har också visat på skyddseffekter mot högt blodtryck, högt blodsocker och nervskador. Det verkar alltså inte vara någon ende på allt som är bra med resveratrol.

Var finns det potentiellt värdefulla resveratrolet?

Resveratrol för nog tankarna i första hand till rött vin och ja, det är en riklig källa men även röda vindruvor, lingon, jordnötter, pistagenötter, blåbär, tranbär och kakao innehåller rikliga mängder. Det betyder att du inte måste konsumera rött vin eller tillskott för att ta del av de potentiellt goda effekterna av resveratrol, utan bara äta mer av sådan mat som vi redan vet är bra.

Hur effektivt är resveratrol för människor?

Med alla dessa effekter kan det kännas givet att spendera en slant på ett dagligt tillskott, men ha då i åtanke att majoriteten av studier är utförda på försöksdjur. Men hur bra fungerar det då egentligen på människor?
Här lyser studierna på de flesta områden med sin frånvaro. Dock finns en studie som undersöker hälsoeffekterna av att konsumera mat rik på resveratrol. I undersökningen studerade man hur risken för cancer, dödlighet, inflammation och cancer påverkas av en resveratrolrik kost.
För att verkligen veta hur mycket av polyfenol som deltagarna fick i sig mätte man hur mycket av en metabolit från nedbrytning som fanns i urinen. Resultaten från denna var tyvärr nedslående då ingen skillnad uppmättes mellan de som konsumerade mest och de som konsumerade minst (10).
Dessa resultat var oväntade för forskarna och en förklaring, enligt dem, handlar om att dosen som uppnås i djurstudierna jämfört med studien på människor är avsevärt högre. Innan man kan rekommendera resveratrol som tillskott behövs studier på människor som visar på positiva hälsoeffekter, men ämnet känns onekligen intressant.
Idag pågår redan forskning på mer effektiva varianter av ämnet och hoppet är förstås att hitta användningsområden inom hälsa och sjukvård.

Martin Brunnberg

Filosofie Magister Nutrition

Rulla till toppen